З метою сприяння організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти розміщує у відкритому доступі інформаційну базу моніторингу знань студентів з 18 спеціальностей - для закладів вищої освіти і з 23 спеціальностей - для закладів фахової передвищої освіти.
Також  пропонуємо електронний освітній ресурс для проведення дистанційного навчання, можливе надання доступу і необхідних консультацій у створенні власних навчальних курсів викладачами закладів освіти.  http://smcae.com/
Детальна інформація: nmc.admin@ukr.net

Медіа матеріали заходів

Tell me what you want

I don’t know who you are, but I will find you and I will help you.

Партнери