Лист щодо проведення ЄДКІ

Складові листа про організацію та проведення ЄДКІ

Лист про організацію та проведення ЄДКІ розсилається з офіційної пошти Науково-методичного центру ВФПО (nmc.vfpo@ukr.net) на офіційні електронні пошти закладів освіти зазначені на сайті ЄДЕБО у розділі РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ на день розсилки. Лист інформує про підстави дату та час проведення ЄДКІ, зазначаються ключові характеристики іспиту (кількість питань, час відведений на іспитування). Також у листі наведено інформацію про проведення онлайн-наради з представниками закладів освіти та короткі рекомендації щодо заповнення додатків. Зазначається термін та електронну адресу для надання відповіді. Окрім загальної інформації щодо ЄДКІ у листі наведені контакти відповідальних від науково-методичного центру (загальний, технічний та бухгалтерський супровід проведення ЄДКІ).

Окрім самого листа, повідомлення містить додатки (Приклад):

1. Технічні вимоги до обладнання аудиторій та організації робочих місць під час проведення ЄДКІ.
2. Інформація щодо наявності комп’ютерних аудиторій, обладнаних згідно з технічними вимогами та відповідальних осіб.
3. Список здобувачів освіти отриманий з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Індивідуальний для кожного закладу
4. Розподіл здобувачів освіти за наявним аудиторним фондом (усі задіяні аудиторії викласти в одному електронному документі на різних сторінках).
5. Перелік закладів освіти, в яких проходитиме ЄДКІ зі спеціальності __________________.
6. Форма щодо подання інформації про здобувачів освіти, які бажають складати ЄДКІ у наближеному до них місця проживання/тимчасового перебування закладі освіти.

Просимо звернути увагу, що для ефективної обробки наданої інформації додатки 2, 3, 4, 6 просимо надсилати в електронній формі (Формат MS Word), беручи за основу надіслані документи і шаблони додатків.

Що має бути підписано і ким?

У пакеті документів підписаними мають бути супровідний лист(за наявності) та Додаток 3(обов'язково). Лист може бути підписаний керівником закладу, Додаток 3 може бути підписаний як керівником закладу так і керівником структурного підрозділу на базі якого відбувається підготовка здобувачів по зазначеній спеціальності

Етапи організації та проведення ЄДКІ

1. Організація підготовки у закладі освіти

Призначення (Створення внутрішнього наказу або інші організаційні дії)

Визначення відповідальних:

За загальну організацію.

В залежності від структури або наявності приміщень обладнаних згідно Додадку 1, рекомендуємо наступну структуру

 • Відповідальний за організацію і проведення у всьому ЗО
  • Відповідальний за структурний підрозділ 1 (інше місто розташування, окрема будівля і т.і)
  • Відповідальний за структурний підрозділ 2 (інше місто розташування, окрема будівля і т.і)
  • ...

За технічне забезпечення. 

Загальний відповідальний від закладу освіти для організації та узагальнення, в залежності від структури також рекомендуємо визначити відповідальних у структурних підрозділах

 

2. Підготовка до проведення

Для заповнення додатків щодо проведення рекомендуємо паралельно розпочати два процеси:

 1. Визначення наявного аудиторного фонду, що відповідає технічним вимогам Додаток 1, та формування переліку заходів для забезпечення відповідності вимогам (оновлення комп'ютерної техніки, встановлення пристроїв відеоспостереження інші налаштування)
 2. Узагальнення інформації про здобувачів:
  • Проходження військової служби
  • Академічна відпустка
  • Поновлення на навчання
  • Перебування на тимчасово окупованій території
  • Перебування за кордоном
  • Відрядження на дату проведення ЄДКІ
  • Потреба у проходженні ЄДКІ не за місцем здобуття освіти (Додаток 6)

Після узагальнення зазначеної інформації можна переходити до заповнення додатків з листа (додаток 2, 3, 4, 6)

3. Формування відповіді на лист про проведення ЄДКІ

Відповіддю на лист має бути сформований пакет документів за переліком:

 1. Супровідний лист від закладу освіти на ім'я директора Науково-методичного центру ВФПО щодо організації та проведення ЄДКІ для здобувачів закладу із зазначення переліку документів у пакеті. Лист за підписом керівника закладу у формі скану або підписаним за допомогою ЄЦП.
 2. Додаток 2 заповнений  за прикладом
 3. Додаток 3 заповнений згідно інструкції
 4. Додаток 4 заповнений згідно інструкції
 5. Додаток 6 (за потреби) згідно інструкції

Форма для запитань

  Програми ЄДКІ