Інформація для закладів освіти

Нормативні документи

Нормативно-правова база Показати/згорнути

 

Демонстраційні питання

1. Яка кількість раундів відповідає ключу 128 біт в шифрі «Калина» (ДСТУ 7624:2014)? а) 10. б) 12. в) 14. г) 18. 2. Який субпротокол TLS використовується для узгодження параметрів безпеки з'єднання? а) Handshake. б) Record. в) Alert. г) Change Cipher Spec. 3. Який компонент системи контролю доступом Active Directory дозволяє налаштовувати реєстрацію спроб доступу авторизованого користувача до захищеного об'єкту? а) Токен доступу (access token). б) Дискреційний список контролю доступу (DACL). в) Системний список керування доступом (SACL). г) Ідентифікатор безпеки (SID). 4. Якій з наведених процедур відповідає введення користувачем логіну? а) Ідентифікація. б) Автентифікація. в) Авторизація. г) Верифікація. 5. Скільки груп кіберзлочинів виділяють у ратифікованій Верховною Радою України конвенції Ради Європи по боротьбі з кіберзлочинністю? а) Дві. б) Чотири. в) Сім. г) Три. 6. Яку IPv4-адресу призначення використовує клієнт DHCPv4 для відправки початкового пакета виявлення DHCP Discover під час пошуку DHCP-сервера? а) 127.0.0.1. б) 224.0.0.1. в) 255.255.255.255. г) 255.255.255.254. 7. Згідно Закону України «Про захист персональних даних», в яких організаціях, де здійснюється обробка персональних даних, яка не підлягає повідомленню відповідно до цього Закону, обов'язково визначається відповідальна особа (підрозділ), що організовує захист персональних даних при їх обробці? а) Органи місцевого самоврядування, що оброблюють персональні дані. б) Організації, що є володільцями персональних даних. в) Установи, що є розпорядниками персональних даних. г) Приватні підприємства, що є отримувачами персональних даних. 8. Яку дію виконує команда OC Windows «cd »? а) Відображає перелік всіх файлів кореневого каталогу. б) Створює кореневий каталог на поточному диску. в) Виводить на екран перелік всіх підкаталогів кореневого каталогу. г) Переводить до кореневого каталогу поточного диску. 9. Ким повинна бути затверджена політика інформаційної безпеки згідно зі стандартом ISO 27002:2022 ? а) Керівництвом організації. б) Директором з інформаційної безпеки. в) Начальником юридичного відділу. г) Директором служби автоматизації. 10. Порядок проведення робіт при створенні комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційній системі (ІТС) представлено у НД ТЗІ 3.7-003-2005. За результатами яких робіт, при створенні КСЗІ в ІТС, розробляється Модель загроз та Модель порушника? а) Обстеження середовищ функціонування ІКС. б) Обґрунтування необхідності створення КСЗІ. в) Формування завдання на створення КСЗІ. г) Оформлення політики безпеки. 11. Які дії, згідно з ISO 27002, є обов’язковими по відношенню до ризику інформаційної безпеки, який за результатами оцінювання було прийнято? а) Ризик в подальшому має періодично переглядатися. б) Ризик має бути видалений з переліку ризиків і більше не розглядатися. в) Ризик в подальшому має прийматися на постійній основі. г) Ризик має бути зменшений за рівнем і переглянутий наступного разу.
1. Вкажіть спосіб зараження свиней збудниками метастронгільозу. а. Заковтування інвазійних яєць. б. Заковтування інвазійних личинок. в. Поїдання дощових черв’яків з інвазійними личинками. г. Поїдання личинок і імаго хрущів з інвазійними личинками. 2. За дослідження партії коров’ячого молока було встановлено точку замерзання молока на рівні -0,510 °С та густину 1,020 г/см3 при 20 °С. Який висновок можна зробити з наявних показників? а. Молоко фальсифіковане шляхом його розбавлення водою. б. Досліджувані показники знаходяться в межах норми. в. Молоко фальсифіковане шляхом підміни молочного жиру. г. Дані показники свідчать про те, що молоко не є свіжим. 3. Під час клінічного дослідження кози було діагностовано серцеву недостатність, яка спричинила набряки у ділянці підгрудка та шиї. Після комплексної терапії та помітної стабілізації стану пацієнта препаратами швидкої дії (кальцію хлорид, кофеїн, фуросемід тощо) прийнято рішення продовжити лікування засобами рослинного походження. Вкажіть, який з наведених нижче переліків рослин мають переважно сечогінну дію. а. Листя мучниці, плоди ялівцю, бруньки берези, шишечки хмелю, трава хвоща польового. б. Трава хвоща польового, деревій, трава звіробою, плоди шипшини, трава цміну пісчаного. в. Трава пол-пали, трава полину, корінь кульбаби, кукурудзяні приймочки, квітки ромашки. г. Плоди ялівцю, трава ортосифону, шишечки хмелю, трава конвалії, кора дуба. 4. У безпородної домашньої кішки спостерігалась відсутність апетиту упродовж останніх 5-6 діб, схуднення, періодичне блювання та діарея. Кішку годували відходами зі столу та кормом для тварин низької якості. Клінічним обстеженням виявлено: температура тіла в межах фізіологічних коливань, слабкість, інтенсивну слинотечу, іктеричність слизових оболонок. Пальпацією встановлено, що печінка збільшена, м’яка, болючість відсутня. В сироватці крові – підвищення активності аспартат- та аланінамінотрансфераз, лужної фосфатази. За гістологічного дослідження біоптату печінки виявили, що тканини печінки сальні, сірувато-жовтого забарвлення, мають напіввтрачений малюнок. Вкажіть, яке з цих захворювань варто запідозрити. а. Жирова гепатодистрофія. б. Гострий паренхіматозний гепатит. в. Гіпертрофічний цироз печінки. г. Жовчо-кам’яна хвороба. 5. У коня встановлено в динаміці змішану кульгавість лівої тазової кінцівки середнього ступеня. У статиці заплесновий суглоб напівзігнутий, тварина опирається зачепом. Бімануальною пальпацією суглоба виявлено болісність, гаряче припухання та флуктуацію синовіальних виворотів. Синовіальна рідина світло-солом'яного кольору, а за її мікроскопічного дослідження виявлено поодинокі еритроцити. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. а. Серозний синовіт заплеснового суглоба. б. Бурсит п’яткової підшкірної слизової сумки. в. Гемартроз заплеснового суглоба. г. Бурсит підсухожилкової слизової сумки поверхневого згинача пальців. 6. У папуги на дзьобі з’явилися нашарування (нарости), що продемонстровано на рисунку, він став неспокійним, намагається розчухувати дзьоб лапами чи об решітки клітки. Вкажіть попередній діагноз захворювання папуги. а. Менопоноз. б. Хейлетіоз. в. Нотоедроз. г. Кнемідокоптоз. 7. У корови, після згодовування бадилля, пошкоджених та дрібних овочів, помітили пригнічення загального стану, здуття живота з випинанням стінки лівої здухвини. Видимі слизові оболонки слабо рожеві, температура тіла та частота пульсу у межах фізіологічних показників, дихання прискорене. У тварини встановлено атонію передшлунків та відсутність перистальтики кишечнику, спостерігається незначне напруження черевної стінки у ділянці лівої здухвини, де під час перкусії відчувається тимпанічний звук. Помітна задишка, серцеві тони приглушені, підшкірні вени переповнені, регургітація газів відсутня. Є слинотеча, корова час від часу витягує шию. Під час пальпації шиї відчувається щільне утворення, якого раніше не було. Вкажіть діагноз. а. Тимпанія рубця внаслідок закупорення стравоходу. б. Пухлина стравоходу, яка призвела до його закупорення. в. Закупорення книжки сухим твердим бадиллям. г. Парафлебіт яремної вени, що призвів до переповнення кров’ю підшкірних вен. 8. Порушення правильної послідовності згодовування певного виду корму та режиму напування коней може призвести до виникнення захворювань органів травлення. Вкажіть правильну послідовність згодовування кормів робочим коням та їх напування. а. Грубі, соковиті, напування, концентровані. б. Соковиті, концентровані, грубі, напування. в. Концентровані, напування, соковиті, грубі. г. Грубі, напування, концентровані, соковиті. 9. Лікар ветеринарної медицини виявив у 10-місячного лошати зниження апетиту, схуднення, пронос, швидку стомлюваність, анемічність слизових оболонок. Від тварини відібрали пробу фекалій, яку дослідили за методом Фюллеборна і виявили зображені на рисунку яйця гельмінтів – середніх розмірів, сірого кольору, овальні, незрілі (всередині видно зародкові шари). Вкажіть діагноз захворювання лошати. а. Сетаріоз. б. Стронгілідози. в. Параскароз. г. Оксіуроз. 10. Під час призначення лікарських засобів тварині лікар має врахувати низку чинників – фармакологічна дія, форма випуску, доза і спосіб введення, маса тварини, кратність та тривалість прийому, можливі побічні ефекти від його застосування тощо. Вкажіть, у разі призначення яких саме фармакологічних груп лікар має враховувати стан та тип вищої нервової діяльності тварини. а. Психотропних. б. Кардіологічних. в. Засобів для місцевої анестезії. г. Гіпотензивних засобів. 11. Під час планового ветеринарно-санітарного та гігієнічного обстеження виробничих приміщень у господарстві з вирощування великої рогатої худоби обов’язковою умовою є визначення концентрації в повітрі приміщень шкідливих газів. Вкажіть, у якому з наведених переліків названо гази, концентрація яких в повітрі тваринницьких приміщень має визначатися обов’язково. а. Сірководень, меркаптани, вуглекислий газ. б. Аміак, сірководень, вуглекислий газ. в. Меркаптани, аміак, сірководень. г. Чадний газ, сірководень, аміак. 12. Для профілактики якої хвороби на станціях штучного осіменіння проводять щоквартальне ветеринарне обстеження стану статевих органів бугаїв, якості їх сперми та серологічний контроль, а в разі виявлення запальних процесів у статевих органах від них відбирають сперму, слиз або змиви з препуція для проведення вірусологічних досліджень, а сироватки крові досліджують на наявність специфічних антитіл? а. Парагрип-3. б. Вірусна діарея. в. Злоякісна катаральна гарячка. г. Інфекційний ринотрахеїт. 13. Під час діагностики захворювань, пов’язаних з порушенням роботи серцево-судинної системи, досліджують пульс. Вкажіть, як називається зменшення частоти пульсу. а. Передсердна екстрасистолія. б. Шлуночкова екстрасистолія. в. Брадикардія. г. Тахікардія. 14. Під час клінічного огляду 10-денної телички лікар ветеринарної медицини виявив у неї зниження апетиту, кашель, пронос, виникнення тимпанії відразу після випоювання молока, запах ацетону із ротової порожнини. Вкажіть, яке паразитарне захворювання має запідозрити лікар за наявності вказаних клінічних ознак? а. Фасціольоз. б. Неоаскароз. в. Езофагостомоз. г. Диктіокаульоз. 15. У коня після тривалого перебування в стійлі та наступної важкої роботи спостерігали тремтіння м'язів, напруженість рухів, хиткість тазової частини тулуба. Під час огляду кінь був у позі сидячого собаки. У ділянці крупа і крижів спостерігали ущільнення м’язів. Спроби встати були невдалими. Температура 39,5°С, пульс 96 уд./хв. У коня посилене потовиділення із невластивим запахом сечовини, спрага, акт ковтання утруднений, перистальтика кишечника ослаблена, сеча має червоний колір. Вкажіть попередній діагноз. а. Паралітична міоглобінурія. б. Гостре розширення шлунку. в. Копростаз. г. Кишкові коліки. 16. Вкажіть, який з вказаних препаратів можна використати для дегельмінтизації молодняку великої рогатої худоби за хронічного перебігу фасціольозу? а. Піперазину адипінат. б. Азидин-вет. в. Бровальзен. г. Бутокс. 17. Під час клінічного огляду корови на 8-у місяці тільності лікар ветеринарної медицини виявив помітне збільшення молочної залози. Вим’я корови безболісне, холодне на дотик. Під час натискання на ньому утворюється ямка, яка повільно виповнюється. Таку ж холодну безболісну припухлість лікар виявив й на вентральній стінці живота, у ділянці підгрудка та промежини. Вкажіть діагноз. а. Набряк вагітних. б. Серозний мастит. в. Абсцес вим’я. г. Флегмона вим’я. 18. На пасіці лікарем ветеринарної медицини у хворих молодих бджіл і трутнів виявлено деформацію грудей і черевця, відсутність (недорозвинення) крил й ніжок. Бджоли не могли злетіти, падали із прилітної дошки, повзали на території пасіки. За високої інтенсивності ураження спостерігали масову загибель розплоду (викидання з гнізд мертвих бджолиних і трутневих личинок та лялечок). У загиблих дорослих бджіл відмічали втягнуте черевце, а під час роздавлювання грудей - відсутність гемолімфи. Візуальним обстеженням на тілі хворих бджіл встановлено наявність паразитів, які зображені на рисунку. Встановіть діагноз. а. Аскосфероз. б. Варооз. в. Мішечкуватий розплід. г. Ноземоз. 19. Назвіть синдром, що виникає внаслідок порушення знешкоджувальної функції печінки, що призводить до накопичення в організмі ендотоксинів (амоніаку, реніну, простогландинів), які ушкоджують структуру і знижують функціональні можливості нирок. а. Гепатоцелюлярної недостатності. б. Гепаторенальний. в. Гепатоцеребральний. г. Мінерально-вітамінної недостатності. 20. Що таке деонтологія? а. Вчення про необхідну поведінку лікаря в процесі своєї діяльності. б. Наука, що вивчає мораль. в. Наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини. г. Вчення про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження.

Контакти та офіційні сторінки в соціальних мережах